Skip to content

תרגום הרצאה משפת סימנים לקהל שומע

תרגום מסוג זה דורש ריכוז ברמה גבוהה ויכולת לקלוט את שפת הגוף והסימנים של המרצה החירש/ת .

אין זה נדיר כלל ,מרצים ומרצות חירשים קיימים במקומות שונות החל ממוסדות אקדמיים כגון אוניברסיטה , פעילות הסברה לציבור השומעים כגון פעילות נגישות ישראל, הצגות ומופעים בשפת סימנים כמו בתיאטרון חירשים עיוורים במרכז נא לגעת ביפו.

דילוג לתוכן