Skip to content

תרגום הרצאה לשפת סימנים

תרגום הרצאות הינו תרה בפני עצמה מאחר ונדרשת הגעה לרמה ויכולת הבנה המשותפת והשיוויונית לקהל החירשים.

דילוג לתוכן