Skip to content

תמלול לחירש עיוור או כבד ראיה

תמלול לחירש עיוור או כבד ראיה יכול להתבצע במספר דרכים בהתאם לצרכים ומגבלות האדם.

  1. nהעברת אינפורמציה במגע על כף יד האדם במידה והוא יכול לזהות ולתקשר בצורה כזו .שפת כפפה ושיטות אחרות מותאמות ליכולותיו ובקשוותיו של הלקוח
  2. הקלדה ישירה במקלדת רגילה למחשב או פלאפון המחובר לצג ברייל אלקטרוני, המציג את הכתוב בכתב ברייל בעזרת תוכנת הנגשה קוראת מסך .
  3. הקלדה למסך מותאם או מסך מחשב נייד בו מסוגל האדם כבד ראיה או מוגבל ראיה לצפות ולקרוא .
דילוג לתוכן