Skip to content

תמלול לחירש או כבד שמיעה

קיים הבדל בין תמלול לאדם חירש או אדם כבד שמיעה או חירש בעל שתל .

אדם כבד שמיעה אשר שפת האם שלו הינה עברית או חירש שגדל בסביבה שפתית ונאלץ לקרוא שפתיים ואדם מושתל , גדלו בסביבת שומעים דוברי עברית וברוב המקרים שפת האם שלהם הינה עברית בתחביר רגיל ומלא ותההיה מובנת וברורה להם.

לעומת זאת, חירש אשר גדל בסביבת חירשים או עם מעט מאוד אינטראקציה עם שומעים תחביר השפה שלו שונה במידה והתמלול מיועד רק לו מומלץ להתאים את התחביר ורמת השפה לאפשר הבנה יעילה של הנאמר.

דילוג לתוכן