Skip to content

צגי Visiobraille BAUM

חברת באום הידועה העבירה את המשך הייצור ושיווק של מוצריה לחברת visiobraille בתור ממשיכת דרכה צוות המהנדסים של החברה מתכננים ומייצרים את אותם מוצרים איכותיים מוכרים, צגי הברייל מיוצרים בגרמניה עם תאי ברייל תוצרת יפן תיכנון תיכנות עיצוב ובדיקה קפדנית ואיכותית של טכנאים מקצוענים בגרמניה.

מכתב אישי מחברת VisioBraille

חברת VisioBraille ממשיכת בדרכה של באום תוך דגש על מוצרים וערכים במותג VISIO, צגי ברייל VARIO ו מוצרי עזר נוספים לעיוורים !

אנו שמחים לשמוע את כל התגובות החיוביות של לקוחותינו ושותפינו , VisioBraille החליט להמשיך לייצר את המוצרים של החברה לשעבר BAUM Retec AG ולהבטיח את השירות. על בסיס זה, הלקוחות שלנו יסופקו עם מכשירים שאנו ממשיכים לפתח ולספק עכשיו ובעתיד. בעזרת כלים חדשניים אלה, אנו רוצים להיות לעזר ולסיים עםהמגבלות של אנשים עיוורים ולקויי ראייה בצורה הטובה ביותר, מטרתנו הינה לחזק את עצמאותכם ולספק סיוע בדרך לחיים עצמאיים.

שלכם בהוקרה , לראות בעיניים אחרות , VisioBraille .

דילוג לתוכן